Kvinnlig Prioritet är en ideell förening som verkar för kvinnor i psykisk ohälsa genom olika projekt och forum. De skapar allt från föreläsningar till biblioterapeutisk forskning, workshops och studiecirklar.

Jag fick en pratstund med Anna Karlsson, en av Kvinnlig Prioritets grundare, om deras projekt och om hur de genom kultur och musik kan hjälpa kvinnor i psykisk ohälsa, samtidigt som de skapar en plattform för kvinnliga musiker.

Hur startades föreningen Kvinnlig Prioritet?
– Kvinnlig Prioritet grundades 2016 på initiativ av mig och några av mina kompisar. Vi läste på universitet då och upplevde att vi kände oss utsatta som unga kvinnor i psykisk ohälsa och att vi inte fått det stöd vi behövde. Vi tänkte att om ingen annan gjort skillnad och hjälper oss med detta så får vi göra skillnad istället. Vi har även alla en bakgrund inom kultur och humaniora och det har därför alltid funnits ett fokus i Kvinnlig Prioritet att skapa och arbeta med kultur.

Hur vill Kvinnlig Prioritet arbeta med kultur och musik?
– Vi skapar forum och plattformar som är anpassade för vår målgrupp, så kallade “safe-spaces” där det är fritt och förutsättningslöst. Där en kan komma och bara vara i ett kulturellt sammanhang, men även få möjligheten att om man vill kunna få skapa och vara kreativ i en trygg plattform. Vi tror att det är ofta är det som saknas för vår målgrupp, en plats att kunna få vara skapande och trygg samtidigt. 

Kvinnlig Prioritets husband – Samantha Närverholm, Mathias Rexius och Anna Maria Engberg

Vad är projektet Läkande Kultur? 
– Läkande Kultur är ett projekt som drivs med stöd av Mölndals stad. Det är målgruppsanpassade workshops inom kulturområdet. Till en början var tanken att ha fysiska träffar där man ses och skapa tillsammans, men i och med covid-19 har vi haft Läkande Kultur digitalt istället. Vi har workshops med allt från dans, musik och teater till stickning och bild och form. Musik är ett återkommande tema som alltid är väldigt populärt. 

Vad är projektet Femmeton?
– Femmeton är ett initiativ som vi startade i samband med att pandemin bröt ut. Det blev tydligt för oss att målgruppen ökade då det är många med psykisk ohälsa som inte längre kan ta sig till sina aktiviteter eller de kanske är fast hemma med sina förövare och kan inte få samma stöd som de brukar få. Femmeton är digitala konserter med artister som ofta lyfter feministiska frågor och vet hur det är att vara en ung kvinna i en patriarkalt kodad bransch. De framför sina alster i våra digitala konserter samtidigt som de uppmärksammar vår målgrupp. Det känns också fint att kunna erbjuda en plattform för dessa musiker att framföra sin musik. 

Finns det någon plan att fortsätta med Femmeton fysiskt i framtiden?
– Ja, tanken med initiativet är att samla både unga kvinnor med psykisk ohälsa och kvinnliga musiker. Vi vill både arbeta för vår målgrupps välmående och kunna vara en plattform för kvinnliga musiker att nå ut med sina alster. Femmeton ska rulla som en stående del i verksamheten och kommer vara digital just nu.

”Jag tror mycket på att få uttrycka sig på sina villkor inom trygga forum”


Hur viktigt är kultur för välmåendet?

– Det är så viktigt! Jag tror mycket på att få uttrycka sig på sina villkor inom trygga forum. Det tror jag vi gör genom att kunna erbjuda vår målgrupp att få utöva olika konstformer. Vi menar dock inte att vi ersätter vanlig vård men jag tror att kulturen har en vital och stor plats för oss människor generellt och för välmåendet.

Finns det planer på att utöka er verksamhet utanför Västra Götalandsregionen?
– Ja vi vill vara en nationell verksamhet, men det som hindrar det är att vi är en ideell förening och vi behöver bidrag och donationer för att kunna utöka vår verksamhet. Kan vi få mer stöd så vill vi kunna arvodera personer som medverkar i våra projekt och kunna finansiera de som jobbar med Kvinnlig Prioritet. 

Vinylskivan ”Triumf Att Finnas Till”, skapad och utgiven av Kvinnlig Prioritet.


Vad är planen för Kvinnlig Prioritet under 2021?
– Vi kommer dels fortsätta med våra kreativa workshops under projektet Läkande kultur. Vi vill också fokusera på att söka medel för att kunna skapa kreativa forum runt om i Västra Götalandsregionen. Vi vill ha musikworkshops för vår målgrupp och sedan kunna erbjuda dem att få åka runt och spela upp sina alster. Projektet Femmeton kommer också fortsätta löpa under året. Utöver dessa projekt har vi tidigare givit ut vinylskivan ”Triumf Att Finnas” där vi tonsatt poeten Edith Södergrans verk och vi funderar på om vi kan tonsätta fler av våra kvinnliga författar-skatter under 2021.


Vill du delta i Kvinnlig Prioritets workshops, projektet Femmeton eller andra projekt går det bra att kontakta föreningen via mail så berättar de mer – info@kvinnligprioritet.se 

På Kvinnlig Prioritets instagram kan du följa projektet Femmeton här.

Läs mer om Kvinnlig prioritet på deras hemsida här.

Lider du av psykisk ohälsa och behöver vård eller stöd? På Kvinnlig Prioritets hemsida finns även länkar och nummer till vård och stödlinjer, gå in här för att hitta dem.

Skriven av: Emma Andersson